Air2Fibre

Air
2

Fibre

Bredband

För hushåll

Med en minimal installation på ditt hus får du ett kraftfullt och stabilt bredband. Vi gör det enkelt för dig genom att erbjuda 100 megabit som är Sveriges vanligaste hastighet vid fast bredband. Det räcker väl till för ett mellanstort hushåll.

För stadsnät

Teracom levererar en managerad bredbandstjänst med QoS till Stadsnätet. Initialt levereras en symetrisk 100 Mbit/s bredbandstjänst, men vi räknar med att inom en 6-12 månaders period kunna höja kapaciteten. All trafik i nätet är krypterad och alla användare auktoriseras.

För fastighetsägare

Med mikrovågsbaserad radiolänk för längre sträckor nås hastigheter av upp till flera gigabit per sekund, vilket är väl lämpat för att ansluta tex en flerbostads-fastighet eller kontorshus. Korthoppande professionell radioutrustning för luftlänk som liknar WiFI når hastigheter runt 1 gigabit per sekund.

För byanät

Föreningen får ett modernt bredbandsnät som är redo för dagens och morgondagens kommunikationstjänster till hemmet. Trådlösa bredbands utvecklingen har gått fort framåt de senaste åren och tillsammans med Teracoms rikstäckande fiber och radiolänknät är Air2Fibre möjligt att leverera – över hela Sverige.

Presentation

Bredband från Air till Ö

Air2Fibre

Air2Fibre är ett skalbart koncept för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, Teracoms eget radiolänkstamnät för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponenter för accessnät. Det lämpar sig för både mer otillgängliga områden och kluster av fastigheter. Air2Fibre ger tids- och kostnadsfördelar jämfört med annan bredbandsutbyggnad.

Nyckelord

 • Ca 50 % lägre anslutningskostnad än fiber

  Installation av Air2Fibre kan så mycket som halvera anslutningskostaderna i förhållanden till vad fiber kostar i dagsläget.

 • Obegränsad datamängd

  Ingen begränsning på datamängd. Surfa så mycket du bara vill.

 • Ingen påverkan på tomt och trädgård

  Då Air2Fibre använder sig av radio så behövs det inte grävas på tomt eller mark. Vilket också betyder att signalen ej kan grävas av vid underhåll.

 • Smidig installation

  En antenn installeras på hushållet med kabel in, därefter är installationen klar.

 • Bredband via fast antenn