Garanterad hastighet och kvalitet med trådlös teknik från Bluecom

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Det här är en kommentar av Jan Markgren, CTO på Bluecom, på Sveriges bredbandsmål.

För att Sveriges ambitiösa mål om bredbandspenetration ska kunna uppfyllas krävs att fibernätets räckvidd utökas med modern trådlös teknik. Men då gäller det att tjänsteleverantören kan garantera den utlovade hastigheten och kvaliteten på uppkopplingen, något som inte är självklart när det gäller trådlös uppkoppling.

Sveriges bredbandsnät är ett av de bästa och mest omfattande i världen, och vi har fortsatt höga ambitioner när det gäller att ge medborgarna tillgång till snabbt internet. Enligt regeringens bredbandsmål ska hela Sverige vara uppkopplat år 2025. Med det menas att 99,9 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s. Men samtidigt har fiberutbyggnaden i Sverige planat ut. Det är helt enkelt för dyrt att ansluta fler hushåll med en fysisk fiberkabel.

Men en kabel i marken är inte det enda sättet att få bredbandsuppkoppling. Flera företag erbjuder idag bredband baserat på olika typer av trådlösa förbindelser, antingen via mobilnätet eller annan trådlös teknik. Problemet med många av dessa tjänster är att de är så kallad ”best effort”; leverantören kan inte garantera en specifik hastighet eftersom uppkopplingens kvalitet är beroende av saker som väderförhållanden och övrig trafik i nätet. Därför får de svårt att leva upp till regeringens bredbandsmål.

Vi på Bluecom har en annan strategi. Med vårt koncept Air2Fibre kan vi erbjuda en trådlös fiberuppkoppling med garanterad upp- och nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s till slutkunden. När vi planerar utbyggnad av vårt nät tar vi hänsyn till alla faktorer som kan påverka tjänsten och skräddarsyr en punkt-till-punkt-förbindelse från sändplats till hus. Vi bygger in headroom för att vår tjänst ska klara kapacitetsfall vid exempelvis väderstörningar och kan därför garantera utlovad kapacitet till kunden. För slutkunden blir upplevelsen därför som att ha en tråd i luften.

Vi använder inte någon proprietär teknik, utan vår tjänst bygger på produkter som följer beprövad världsstandard (IEEE 802.11 ac). Det gör att tjänsten blir framtidssäker då det är lätt att blanda olika versioner av produkter i samma nät. Nästa version av standarden, 802.11 ax, gör att vi kommer att kunna öka kapaciteten i nätet med minst en faktor fyra. Beträffande hastigheterna i nätet så uppfyller vi kraven som är uppsatta i bredbandsmålen för 2020 och 2025.

Idag samarbetar vi med en rad kommuner och bredbandsföreningar för att förlänga räckvidden av befintliga fibernät och täcka in de som bor oländigt till, eller där en fysisk kabel av något annat skäl inte är lämpligt. Några av de större projekt som pågår just nu är Norberg, Tierp och Alvesta. Vår teknik lämpar sig även särskilt bra för skärgården och vi har projekt på bland annat Hönö och Öckerö på västkusten.

Relaterade artiklar