Teracom och Bluecom i utökat samarbete kring trådlöst bredband, Air2Fibre

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Teracom och Bluecom har sedan 2015 gemensamt utvecklat och erbjudit produkten Air2Fibre. Målgruppen har varit stadsnät, byalag och fastighetsägare. Genom affären öppnas dörren för ytterligare samarbeten kring Air2Fibre, inte bara med andra mastägare utan även med fler tjänsteleverantörer.

– Affären är ett viktigt steg i Bluecoms satsning på att vara den ledande leverantören av trådlöst bredband. Vi ser fram emot att utveckla produkten Air2Fibre samtidigt som vi drar nytta av Teracoms kunnande och infrastruktur. Air2Fibre och andra lösningar för trådlöst bredband är en förutsättning för att Sverige skall nå sina högt satta bredbandsmål, säger Robert Sjöholm, VD Bluecom AB.

En kontrollerad övergång av slutkundsavtal kommer ske med effekt från och med januari 2019. Därefter har Bluecom det fulla försäljningsansvaret och äganderätten till Air2Fibre.

Teracom fortsätter utveckla sin strategi att bli ett renodlat nätbolag utan konsumentnära tjänster. Tidigare har bolaget också sålt sin betal-tv-verksamhet samt verksamheten som kommunikationsoperatör. Vägen framåt är att fortsätta bygga och förvalta säkra kommunikationsnät för samhällsviktiga myndigheter och aktörer.

Air2Fibre är den enda trådlösa bredbandslösning som levererar servicegaranterad 100/100 Mbps till slutkunder i enlighet med nationella bredbandsmålen. Lösningen lämpar sig exempelvis för förtätning i städer, otillgängliga områden samt landsbygd.

Air2Fibre är en produkt för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, radioteknik för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponenter. Den beprövade produkten lämpar sig exempelvis för förtätning i städer, otillgängliga områden samt landsbygd. Enkel installation ger Air2Fibre betydande tids- och kostnadsfördelar jämfört med annan bredbandsutbyggnad.

Relaterade artiklar