Air2Fibre tar fibern dit fibern inte når

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Air2Fibre är lika snabbt som vanlig fiber, men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning AirFibre nu kommersiell. Kanske är det också nyckeln för att finansiera bredbandsbyggnaden till de hushåll som ligger lite längre från tätorten.

Läs om Air2Fibre, kommenterat av Jan Markgren, teknikchef Broadband Networks, Teracom (numera CTO på Bluecom, reds anm).

Air2Fibre är lika snabbt som vanlig fiber – precis som namnet antyder.

Air2Fibre och vanlig fiber är jämförbara. Konceptet bygger på att man ska ha fiber så långt fram som det går. För att sedan få ut anslutningen i terrängen till den plats man vill komma, använder man de nya gigabit Ethernet-mikrovågslänkarna. Man kan komma upp till fem mil i ett enda så kallat hopp med mikrovågslänken, så länge det är fri sikt mellan sändare och mottagare. Här används 1-gigabitslänkar vilket är jämförbart med en fiberanslutning i ett stadsnät.

Air2Fibre riktar sig till stadsnät eller fastighetsägare
Lösningen är utmärkt till mer än bara glesbygd och öar i en skärgård. Det kommer att vara svårt för stadsnät att bygga nät till alla hus som skulle vilja ha fiber. De behöver ofta hitta ett komplement som liknar fiberns egenskaper och kapacitet. Som Air2Fibre.

En installation tar upp till tre månader – sedan går det snabbt att få upp en leverans
Det tar upp till tre månader att sätta upp Air2Fibre i ett område som just nu saknar fiber. Sedan går det snabbt att få upp en leverans av anslutningar. Installationen kan vara permanent eller begränsad i tid. Målet är att hjälpa kunden med bredbandsutbyggnaden och att börja generera pengar som kan användas för att finansiera en fortsatt fiberutbyggnad. Om ett fast fibernät sedan byggs ut på plats, kan Air2Fibre-lösningen att demonteras och återanvändas på annan plats.

Air2Fibre kontra vanlig fiber – hur förhåller de sig till varandra?
Jag ser framför mig att man kan anlägga samma typ av nät med Air2Fibre som man gör med vanlig fiber. Rent tekniskt kan vi erbjuda samma kapaciteter som stadsnäten gör idag. Den här typen av nät lämpar sig alldeles utmärkt för både IP-telefoni, internetaccess och tv-tjänster (multicast eller unicast). Däremot tror jag att fiber är så väl förankrad – både tekniskt och i folks medvetande – att det stora flertalet kommer välja fiber framför Air2Fibre om den möjligheten finns.

9 av 10 stadsnät har visat intresse efter att piloten genomfördes
Vi tror att det definitivt finns utrymme för den här typen av produkt. Generellt är kommunernas mål att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbps till år 2020. Om man lyckas med detta genom fibrerinstallationer, innebär det ändå att runt 1 miljon människor inte har tillgång till stabilt och säkert bredband. Ju längre tiden går kommer radiobaserade lösningar att bli mer intressanta för att lösa de sista hushållens behov.

Fakta: Avgörande skillnader i tjänster mellan fiber och Air2Fibre

Fibernät kan erbjuda fler IPTV set-top-boxer per kund än vad Air2Fibre kan.
-Vi har ännu inte kommit så långt att vi har kunnat belasta den här lösningen fullt ut. Det finns kapacitet i nätet för mer, men vi behöver skapa oss mer erfarenhet för att se hur de här näten beter sig i detalj.

Air2Fibre går snabbt att anlägga – utan att gräva
Med Air2Fibre kan man på ett kostnadseffektivt sätt bygga in redundans i wifi-nätet
-Då fungerar uppkopplingen även om en accesspunkt för wifi av någon anledning skulle gå ner.

Air2Fibre använder den beprövade fibertekniken, mikrovågslängdsteknik, och närmast slutkunden används vanligt wifi. I mikrovågslänkarna går det även att göra flera hopp för att komma längre ut i terrängen än fem mil.

FAKTA:

  • 802.11ac är wifi-standarden som kunden ansluter till
  • 802.11ac bygger på att man använder två olika frekvensområden, 2,4 GHz och 5 GHz-banden. Dessa band är fria och inte tillståndspliktiga. Räknar man ihop kapaciteten på dessa frekvenser och om man inte har några yttre störningar så kommer man upp i cirka 1,3 Gbps i det vanliga wifi-nätet. Det är kapacitet som de anslutna till wifi-nätet delar på.
  • Under våren eller sommaren 2016 kommer 802.11ac wave 2 med bland annat MIMO som innebär att kapaciteten hoppar upp till 3,5 Gbps.

Relaterade artiklar