Tillgänglighet

som tjänst:

lagring.

server.

Tjänster för dig som kräver högsta möjliga tillgänglighet av it-miljön.

SCROLL

LÄS MER

Air
2

Fibre

Bredband

Läs mer

Framtidens Wi-Fi

Trådlösa nätverk

läs mer

Tillgänglighet

Virtualisering öppnar en rad möjligheter och ger större möjlighet att anpassa teknik efter behov. Fördelarna är många – du sparar både hårdvara och energi samtidigt som administrationen blir enklare, driften säkrare och totalekonomin bättre.

Blue-Cloud Services

Blue-Cloud Services är vår lösning för att leverera stabil och högpresterande infrastruktur, baserat på den senaste tekniken för att ansluta och hantera ett stort antal samtidiga klienter – utan avbrott eller väntetider. Lösningen innefattar flera olika komponenter för att vi ska kunna anpassa den till era behov.

Bredbandslösningar

Air2Fibre är vår och Teracoms benämning på en modulär teknik baserad på fiber, radiolänk och uppgraderade wifikomponenter där varje dellösning kan användas separat. Air2Fibre lämpar sig väl för otillgängliga områden där man vill förse de boende med bredband men där det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga fiber.

  • Etablerat 2013

  • Kontor på fyra orter

  • Handplockad kompetens

  • Arbetar över hela norden

Om Bluecom

Bluecom är ett företag med stor erfarenhet att leverera träffsäkra IT-lösningar. Vårt sikte är att överträffa det förväntade. I varje uppdrag. Vi jobbar nära våra kunder, har örat mot deras behov och hjärtat i norrland. Vårt mål är att göra det svåra enkelt. Skapa nya möjligheter och ge bättre resultat. Oavsett om uppdraget är komplext och tekniken vi använder oss av är avancerad, kan våra kunder alltid känna lugnet i lättanvända och hållbara lösningar. Som garanterat gör skillnad för deras verksamheter. Vi är specialister inom avancerade nätverk-, server- och lagringstjänster, alltid med fokus på hög tillgänglighet.

Om Bluecom

Bluecom är ett företag med stor erfarenhet att leverera träffsäkra IT-lösningar. Vårt sikte är att överträffa det förväntade. I varje uppdrag. Vi jobbar nära våra kunder, har örat mot deras behov och hjärtat i norrland. Vårt mål är att göra det svåra enkelt. Skapa nya möjligheter och ge bättre resultat. Oavsett om uppdraget är komplext och tekniken vi använder oss av är avancerad, kan våra kunder alltid känna lugnet i lättanvända och hållbara lösningar. Som garanterat gör skillnad för deras verksamheter. Vi är specialister inom avancerade nätverk-, server- och lagringstjänster, alltid med fokus på hög tillgänglighet.

  • Etablerat 2013

  • Kontor på fyra orter

  • Handplockad kompetens

  • Arbetar över hela norden

Några kunder vi levererar framgång till